בית ספר אור האמת אלעד

נתונים כללים לשנה"ל 2021

מחוז
חרדי
רשות
אלעד
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ח
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
לא
מוטב
אור האמת אלעד
רפורמה
לא ברפורמה
מנהל/ת
רפאל יהושע בן-דוד
חמישון טיפוח יסודי
3
עשירון טיפוח יסודי
6
אשכול למ"ס רשות
2
מורים בעלי תואר שני+
0.0%
חציון וותק הוראה
5 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%

עובדי הוראה

4
מורים
0
מורות

תלמידים

0
בנים
0
בנות

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2021

תקציב למוסד

801,137 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

658,664 ₪
עלות שעות הוראה
658,664 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

142,473 ₪
שירותי היקף
0 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
3,274 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
0
רכישות חוזים והקצבות
0 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
139,199 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
132,388 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
0.0