כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
29
כיתות:
2
תלמידים בכיתה:
14.5
שנת הקמה:
2017
רשות:
אופקים
פרטי קשר
יישוב:
אופקים
כתובת:
גולומב 36
כתובת למכתבים:
גולומב 36, אופקים
טלפון:
077-2518362
פקס:
153-46826056
מנהל/ת:
ישראל ראובן בורנשטיין
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
רשת אורט
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2018
כמויות ומספרים
מורים:
2
תלמידים:
29
בנים:
29
בנות:
0
כיתות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
יא 1 21 0 21.0
יב 1 8 0 8.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017