כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
455
כיתות:
10
תלמידים בכיתה:
45.5
שנת הקמה:
2016
רשות:
מודיעין עילית
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין עילית
כתובת:
מסילת ישרים 10
כתובת למכתבים:
מסילת ישרים 10, מודיעין עילית
טלפון:
08-8040666
פקס:
08-80409999
מנהל/ת:
ברכה הריס
מפקח/ת:
אסתר חרך
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
מכון בית יעקב
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017