כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
105
כיתות:
7
תלמידים בכיתה:
15.0
שנת הקמה:
2016
רשות:
קרית גת
פרטי קשר
יישוב:
קרית גת
כתובת:
הברוש 43
כתובת למכתבים:
הברוש 43 ת.ד. 121, קרית גת
מיקוד:
82000
טלפון:
08-6813468
מנהל/ת:
אברהם רפאל חג'ג'
מפקח/ת:
דליה כנען
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
רשת אורט
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
11
תלמידים:
105
בנים:
67
בנות:
38
כיתות:
7
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 5 3 8.0
י 2 17 10 13.5
יא 2 27 12 19.5
יב 2 18 13 15.5
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017