בית ספר אבן האזל אלעד

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
אלעד
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
תרבותי-ייחודי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ט - יא
שלבי חינוך
עליונה בלבד
יוח"א
לא
מוטב
אבן האזל - אלעד
רפורמה
לא ברפורמה
מנהל/ת
ישראל אברהם רבי
חמישון טיפוח חט"ע
2
עשירון טיפוח חט"ע
3
אשכול למ"ס רשות
2
בחינוך טכנולוגי
0.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
0%

עובדי הוראה

0
מורים
0
מורות

תלמידים

96
בנים
0
בנות

תלמידים עולים

1.0%
עולים
99.0%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

839,859 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

838,005 ₪
עלות שעות הוראה
838,005 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

1,854 ₪
שירותי היקף
0 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
775 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
0
רכישות חוזים והקצבות
1,079 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
0 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
8,749 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
32.0