כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יא
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
100
כיתות:
3
תלמידים בכיתה:
33.3
שנת הקמה:
2017
רשות:
אלעד
פרטי קשר
יישוב:
אלעד
כתובת:
רבי עקיבא 20
כתובת למכתבים:
ת.ד. 55, אלעד
מיקוד:
40800
טלפון:
03-8008070
טלפון נוסף:
054-8487979
פקס:
03-9327426
מנהל/ת:
ישראל אברהם רבי
מפקח/ת:
שלמה יששכר יעקבסון
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
אבן האזל - אלעד
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
100
בנים:
100
בנות:
0
כיתות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 37 0 37.0
י 1 33 0 33.0
יא 1 30 0 30.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017