כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
100
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
25.0
שנת הקמה:
2016
רשות:
ביתר עילית
פרטי קשר
יישוב:
ביתר עילית
כתובת:
מבוא מרגלית 9
כתובת למכתבים:
ת.ד. 50020, ביתר עילית
מיקוד:
9050101
טלפון:
02-5805298
פקס:
053-25805298
מנהל/ת:
צבי לוי
מפקח/ת:
אלימלך פופר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
מוסדות ישיבה לצעירים אהבת תורה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
100
בנים:
100
בנות:
0
כיתות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 26 0 26.0
י 1 29 0 29.0
יא 1 30 0 30.0
יב 1 15 0 15.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017