בית ספר אהבת תורה ביתר עילית

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
ביתר עילית
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
תרבותי-ייחודי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ט - יב
שלבי חינוך
עליונה בלבד
יוח"א
לא
מוטב
מוסדות ישיבה לצעירים אהבת תורה
רפורמה
לא ברפורמה
מנהל/ת
צבי לוי
חמישון טיפוח חט"ע
4
עשירון טיפוח חט"ע
7
אשכול למ"ס רשות
1
בחינוך טכנולוגי
0.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
0%
הגשה לבגרות
לא

עובדי הוראה

0
מורים
0
מורות

תלמידים

93
בנים
0
בנות

תלמידים עולים

0.0%
עולים
100.0%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

825,401 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

823,589 ₪
עלות שעות הוראה
823,589 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

1,812 ₪
שירותי היקף
0 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
767 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
0
רכישות חוזים והקצבות
1,045 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
0 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
8,875 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
23.3