כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
9
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
9.0
שנת הקמה:
2018
רשות:
בית שמש
פרטי קשר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
נחל נחשון 18
כתובת למכתבים:
נחל שורק 18, בית שמש
מיקוד:
9909124
טלפון:
02-9919970
פקס:
073-7963712
מנהל/ת:
יוסף דוד רובינשטיין
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
נתיבות התורה בית שמש
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017