כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
146
כיתות:
5
תלמידים בכיתה:
29.2
שנת הקמה:
2016
רשות:
בית שמש
פרטי קשר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
נהר הירדן 18
כתובת למכתבים:
תכלת מרדכי 2, בית שמש
מיקוד:
9908241
טלפון:
072-2223234
פקס:
02-9996601
מנהל/ת:
אברהם גד פיליפ
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
ישיבת בעלזא בית שמש
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
146
בנים:
146
בנות:
0
כיתות:
5
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 34 0 34.0
י 1 31 0 31.0
יא 3 81 0 27.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017