כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
97
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
24.3
שנת הקמה:
2017
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
הושע 16
כתובת למכתבים:
הושע 16 ת.ד. 5017, ירושלים
מיקוד:
9105001
טלפון:
02-5376091
פקס:
02-5376134
מנהל/ת:
אברהם ברוך אבא רקובסקי
מפקח/ת:
שולמית אריאלי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים - חנ"מ וחט"ב
בעלות:
בית היתומים ציון בלומנטל
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
97
בנים:
97
בנות:
0
כיתות מיוחדות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 2 0 2.0
י 1 15 0 15.0
יא 2 24 0 12.0
יב 6 56 0 9.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017