כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יד
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
44
כיתות:
7
תלמידים בכיתה:
6.3
שנת הקמה:
2017
רשות:
רהט
פרטי קשר
יישוב:
רהט
כתובת:
אלראזי 10
כתובת למכתבים:
אלראזי 10, רהט
מיקוד:
8535700
טלפון:
04-9589030
פקס:
04-6534256
מנהל/ת:
רים עמארנה
מפקח/ת:
אסמעיל אבו עגאג
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
תקווה - שירותי בריאות ורווחה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
14
תלמידים:
44
בנים:
36
בנות:
8
כיתות מיוחדות:
7
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 6 3 4.5
ב 1 7 0 7.0
ג 1 4 3 7.0
ד 1 6 0 6.0
ה 1 6 0 6.0
ו 1 7 2 9.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017