כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יד
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
26
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
6.5
שנת הקמה:
2017
רשות:
רהט
פרטי קשר
יישוב:
רהט
כתובת:
אלראזי 10
כתובת למכתבים:
אלראזי 10, רהט
טלפון:
04-9589030
פקס:
04-6534256
מנהל/ת:
רים עמארנה
מפקח/ת:
אסמעיל אבו עגאג
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
תקווה - שירותי בריאות ורווחה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
12
תלמידים:
26
בנים:
23
בנות:
3
כיתות מיוחדות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ב 1 5 0 5.0
ג 1 5 1 6.0
ד 1 7 0 7.0
ה 1 6 2 8.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017