כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
100
כיתות:
11
תלמידים בכיתה:
9.1
שנת הקמה:
2016
רשות:
בית שמש
פרטי קשר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
בן עזאי 16
כתובת למכתבים:
בן עזאי 16, בית שמש
מיקוד:
9957870
טלפון:
072-2152292
פקס:
08-8677800
מנהל/ת:
מירה חשין
מפקח/ת:
אפרת רויטל בן צור
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים - חנ"מ וחט"ב
בעלות:
אוהל פרידה לאה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2020
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
100
בנים:
100
בנות:
0
כיתות מיוחדות:
11
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 16 0 8.0
ב 3 28 0 9.3
ג 1 9 0 9.0
ד 1 13 0 13.0
ה 1 10 0 10.0
ו 1 10 0 10.0
ז 1 8 0 8.0
ח 1 6 0 6.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017