כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
171
כיתות:
19
תלמידים בכיתה:
9.0
שנת הקמה:
2016
רשות:
בית שמש
פרטי קשר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
בן עזאי 16
כתובת למכתבים:
בן עזאי 16, בית שמש
מיקוד:
9957870
טלפון:
072-2152292
פקס:
08-8677800
מנהל/ת:
רחל-רייזל שבדרון
מפקח/ת:
אפרת רויטל בן צור
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים - חנ"מ וחט"ב
בעלות:
אוהל פרידה לאה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2020
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
סי.פי. ונכויות פיזיות קשות ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
171
בנים:
127
בנות:
44
כיתות מיוחדות:
19
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 16 10 8.7
ב 5 40 8 9.6
ג 4 13 17 7.5
ד 1 10 0 10.0
ה 2 10 9 9.5
ו 2 19 0 9.5
ז 2 19 0 9.5
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017