כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
417
כיתות:
11
תלמידים בכיתה:
37.9
שנת הקמה:
2016
רשות:
בני ברק
פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
מתתיהו 8
כתובת למכתבים:
מתתיהו 8, בני ברק
מיקוד:
5160510
טלפון:
03-7787787
פקס:
03-7787786
מנהל/ת:
מרים איזנטל
מפקח/ת:
איריס שרה הורביץ
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
נתיבות תורה ודעת
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
417
בנים:
0
בנות:
417
כיתות:
11
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 2 0 61 30.5
י 6 0 255 42.5
יא 3 0 101 33.7
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017