בית ספר אהל רחל בני ברק

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
בני ברק
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ט - יב
שלבי חינוך
עליונה בלבד
יוח"א
לא
מוטב
נתיבות תורה ודעת
רפורמה
עוז לתמורה
מנהל/ת
מרים איזנטל
חמישון טיפוח חט"ע
1
עשירון טיפוח חט"ע
2
אשכול למ"ס רשות
2
מורים בעלי תואר שני+
0.0%
חציון וותק הוראה
26 שנים
בחינוך טכנולוגי
0.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
0.9%
הגשה לבגרות
לא

עובדי הוראה

0
מורים
33
מורות

תלמידים

0
בנים
535
בנות

תלמידים עולים

0.2%
עולים
99.8%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

9,026,237 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

8,957,385 ₪
עלות שעות הוראה
8,957,385 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

68,852 ₪
שירותי היקף
‎-19,612 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
46,243 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
9,648
התחשבנות רשויות
‎-800
רכישות חוזים והקצבות
13,373 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
20,000 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
16,834 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
38.2