כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
44
כיתות:
6
תלמידים בכיתה:
7.3
שנת הקמה:
2017
רשות:
יפיע
פרטי קשר
יישוב:
יפיע
כתובת:
מנזל אלנור 10
כתובת למכתבים:
מנזל אלנור 10, יפיע
מיקוד:
1695500
טלפון:
04-6551014
פקס:
04-6011235
מנהל/ת:
תגריד קאדריה
מפקח/ת:
נדים סלימאן
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
סנא-שירותי בריאות ורווחה בע"מ
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
20
תלמידים:
44
בנים:
37
בנות:
7
כיתות מיוחדות:
6
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 7 1 8.0
ב 1 8 0 8.0
ג 2 10 4 7.0
ד 1 5 1 6.0
ה 1 7 1 8.0
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017