כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
168
כיתות:
7
תלמידים בכיתה:
24.0
שנת הקמה:
2016
רשות:
בית שמש
פרטי קשר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
תכלת מרדכי 2
כתובת למכתבים:
תכלת מרדכי 2, בית שמש
מיקוד:
9908241
טלפון:
072-2223234
פקס:
02-9996601
מנהל/ת:
שרה מילר
מפקח/ת:
אביה מזרחי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
ישיבת בעלזא בית שמש
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2017
כמויות ומספרים
מורים:
27
תלמידים:
168
בנים:
0
בנות:
168
כיתות:
7
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 2 0 51 25.5
י 2 0 43 21.5
יא 2 0 52 26.0
יב 1 0 22 22.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017