כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
76
כיתות:
11
תלמידים בכיתה:
6.9
שנת הקמה:
2016
רשות:
בית שמש
פרטי קשר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
בני דן 2
כתובת למכתבים:
בני דן ת.ד. 797, בית שמש
מיקוד:
9910701
טלפון:
02-9400709
פקס:
153-25638197
מנהל/ת:
אלעזר חנן
מפקח/ת:
אפרת רויטל בן צור
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים - חנ"מ וחט"ב
בעלות:
מוסדות אור משה-המרכז לחינוך
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
21
תלמידים:
76
בנים:
76
בנות:
0
כיתות מיוחדות:
11
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ח 2 12 0 6.0
ט 1 8 0 8.0
י 2 14 0 7.0
יא 3 21 0 7.0
יב 3 21 0 7.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017