גן 01 - עץ חיים, יקנעם עילית

  כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
0
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
0.0
שנת הקמה:
2016
רשות:
יקנעם עילית
  פרטי קשר
יישוב:
יקנעם עילית
כתובת:
הנוריות 12
כתובת למכתבים:
הנוריות 12, יקנעם עילית
מיקוד:
20692
טלפון:
04-9894186
מפקח/ת:
שרה עטייה
  פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
נועם אלכסנדר
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
  כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
0
בנים:
0
בנות:
0
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 0 0 0.0
עדכון אחרון: 7.9.2023, נתוני כיתות: 31.8.2023, נתוני מורים: 20.12.2017