כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יג
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
142
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
17.8
שנת הקמה:
2015
רשות:
בית שמש
פרטי קשר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
הגפן 28
כתובת למכתבים:
הגפן 28 ת.ד. 776, בית שמש
מיקוד:
9910701
טלפון:
02-6336555
פקס:
02-6336558
מנהל/ת:
שירה רצאבי
מפקח/ת:
אביה מזרחי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
חינוך שמחת תורה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
142
בנים:
0
בנות:
142
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 2 0 35 17.5
י 2 0 31 15.5
יא 2 0 36 18.0
יב 2 0 40 20.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017