כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
9
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
9.0
שנת הקמה:
2015
רשות:
יפיע
פרטי קשר
יישוב:
יפיע
כתובת:
רח 419 10
מיקוד:
16955
טלפון:
04-6551014
מפקח/ת:
נדים סלימאן
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
סנא-שירותי בריאות ורווחה בע"מ
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2020
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
9
בנים:
9
בנות:
0
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 9 0 9.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017