כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
31
כיתות:
3
תלמידים בכיתה:
10.3
שנת הקמה:
2015
רשות:
מודיעין עילית
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין עילית
כתובת:
שער המלך 4
כתובת למכתבים:
ת.ד. 4223, מודיעין עילית
מיקוד:
7191902
טלפון:
08-9741307
פקס:
08-9741547
מנהל/ת:
תומר שטינמיץ
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
כנסת הגדולה מפעלים חינוכיים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017