כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יד
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
137
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
34.3
שנת הקמה:
2015
רשות:
בית שמש
פרטי קשר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
נחל שורק 13 כניסה א
כתובת למכתבים:
ת.ד. 90013, בית שמש
מיקוד:
9919001
טלפון:
02-5805616
פקס:
02-9915023
מנהל/ת:
חנה גילה פאקס
מפקח/ת:
אביה מזרחי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
מוסדות בנות ישראל
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
36
תלמידים:
137
בנים:
0
בנות:
137
כיתות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 0 39 39.0
י 1 0 26 26.0
יא 1 0 35 35.0
יב 1 0 37 37.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017