כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יד
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
233
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
29.1
שנת הקמה:
2015
רשות:
אלעד
פרטי קשר
יישוב:
אלעד
כתובת:
רבי יונתן בן עוזי 19
כתובת למכתבים:
רבי יונתן בן עוזי 19, אלעד
מיקוד:
4082021
טלפון:
073-2445566
פקס:
03-6814611
מנהל/ת:
רבקה בן דוד
מפקח/ת:
רחל סולימן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
אור המלך
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
233
בנים:
0
בנות:
233
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 2 0 62 31.0
י 2 0 62 31.0
יא 1 0 47 47.0
יב 2 0 47 23.5
יג 1 0 15 15.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017