כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
351
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
29.3
שנת הקמה:
2016
רשות:
אלעד
פרטי קשר
יישוב:
אלעד
כתובת:
חוני המעגל 32
כתובת למכתבים:
חוני המעגל 32, אלעד
מיקוד:
4081035
טלפון:
03-7502888
פקס:
03-7502892
מנהל/ת:
רוחלי יצחקי
מפקח/ת:
רחל סולימן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
סמינר תורני בית יעקב בני ברק
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2017
כמויות ומספרים
מורים:
47
תלמידים:
351
בנים:
0
בנות:
351
כיתות:
12
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 3 0 90 30.0
י 3 0 87 29.0
יא 3 0 76 25.3
יב 3 0 98 32.7
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017