כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
33
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
8.3
שנת הקמה:
2016
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
אום טובא
כתובת למכתבים:
אום טובא, ירושלים
טלפון:
02-6730349
פקס:
02-6730349
מנהל/ת:
מוחמד ג'אבר
מפקח/ת:
יפה מור ישר
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
ארפאד
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
הפרעות נפשיות קשות (ח"נ)
כמויות ומספרים
מורים:
10
תלמידים:
33
בנים:
19
בנות:
14
כיתות מיוחדות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ו 1 6 3 9.0
ח 1 6 3 9.0
יא 1 4 5 9.0
יב 1 3 3 6.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017