כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
111
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
27.8
שנת הקמה:
2015
רשות:
בקעת הירדן
פרטי קשר
יישוב:
חמרה
כתובת:
חמרה
כתובת למכתבים:
חמרה ת.ד. 52 ד.נ. מזרח בנימין, חמרה
מיקוד:
9069700
טלפון:
02-5388189
פקס:
02-5388189
מנהל/ת:
שגית מרגלית גינצבורג
מפקח/ת:
יוסף בר כוכבא
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
חינוך התישבותי
בעלות:
"צביה" תיכון תורנית לבנות
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
16
תלמידים:
111
בנים:
0
בנות:
111
כיתות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 0 33 33.0
י 1 0 24 24.0
יא 1 0 27 27.0
יב 1 0 27 27.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017