כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
87
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
21.8
שנת הקמה:
2015
רשות:
מודיעין עילית
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין עילית
כתובת:
שכ נאות הפסגה
כתובת למכתבים:
ת.ד. 23599, ירושלים
מיקוד:
9123402
טלפון:
08-6515361
טלפון נוסף:
054-8415024
פקס:
02-5866255
מנהל/ת:
זהבה הגר
מפקח/ת:
אסתר חרך
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
קרן דעת ומוסר
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017