כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
561
כיתות:
18
תלמידים בכיתה:
31.2
שנת הקמה:
1959
רשות:
שפיר
פרטי קשר
יישוב:
מרכז שפירא
כתובת:
מרכז שפירא
כתובת למכתבים:
מרכז שפירא ד.נ. לכיש צפון, מרכז שפירא
מיקוד:
7941100
טלפון:
08-6212501
טלפון נוסף:
052-5583387
פקס:
08-6212504
מנהל/ת:
חן רינג
מפקח/ת:
דורית וסרצוג
יישוב:
מרכז שפירא
כתובת:
מרכז שפירא
כתובת למכתבים:
מרכז שפירא ד.נ. לכיש צפון, מרכז שפירא
מיקוד:
7941100
טלפון:
08-6212501
טלפון נוסף:
052-5583387
פקס:
08-6212504
מנהל/ת:
בן ציון שטראוסמן
מפקח/ת:
דורית וסרצוג
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
חינוך התישבותי
בעלות:
מרכז ישיבות בני עקיבא
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2012
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
41
תלמידים:
561
בנים:
0
בנות:
561
כיתות:
18
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 4 0 123 30.8
ח 4 0 121 30.3
ט 3 0 98 32.7
י 2 0 62 31.0
יא 3 0 88 29.3
יב 2 0 69 34.5
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017