כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
1,122
כיתות:
37
תלמידים בכיתה:
30.3
שנת הקמה:
1952
רשות:
מרחבים
פרטי קשר
יישוב:
אשל הנשיא
כתובת:
אשל הנשיא
כתובת למכתבים:
אשל הנשיא ד.נ. הנגב, אשל הנשיא
מיקוד:
8531000
טלפון:
08-6408911
מפקח/ת:
רון דורי
יישוב:
אשל הנשיא
כתובת:
אשל הנשיא
כתובת למכתבים:
אשל הנשיא ד.נ. הנגב, אשל הנשיא
מיקוד:
8531000
טלפון:
08-6408907
טלפון נוסף:
08-6408902
פקס:
08-9918889
מנהל/ת:
בת חן פלד כהן
מפקח/ת:
רון דורי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
חינוך התישבותי
בעלות:
אשל הנשיא מקיף
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2015
כמויות ומספרים
מורים:
111
תלמידים:
1,122
בנים:
569
בנות:
553
כיתות:
37
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 5 86 86 34.4
ח 6 102 89 31.8
ט 6 100 91 31.8
י 6 93 88 30.2
יא 7 91 97 26.9
יב 7 97 102 28.4
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017