כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
136
כיתות:
7
תלמידים בכיתה:
19.4
שנת הקמה:
1959
רשות:
אילת
פרטי קשר
יישוב:
אילת
כתובת:
שכ הדקל
כתובת למכתבים:
אילת ת.ד. 2041, אילת
מיקוד:
88000
פקס:
08-6316170
דוא"ל:
nehamapri@hinuchm.k12.il
מפקח/ת:
מרדכי וקנין
יישוב:
אילת
כתובת:
שור 8
כתובת למכתבים:
אילת ת.ד. 2041, אילת
מיקוד:
88000
טלפון:
08-6318187
פקס:
08-6316170
דוא"ל:
nehamapri@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
תהילה ווילף
מפקח/ת:
מרדכי וקנין
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית אילת
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
27
תלמידים:
136
בנים:
0
בנות:
136
כיתות:
7
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 1 0 36 36.0
ח 2 0 34 17.0
ט 1 0 13 13.0
י 1 0 16 16.0
יא 1 0 18 18.0
יב 1 0 19 19.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016