כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
140
כיתות:
7
תלמידים בכיתה:
20.0
שנת הקמה:
1959
רשות:
אילת
פרטי קשר
יישוב:
אילת
כתובת:
שכ הדקל
כתובת למכתבים:
אילת ת.ד. 2041, אילת
מיקוד:
8812001
פקס:
08-6316170
מפקח/ת:
יצחק מרק גרינוולד
יישוב:
אילת
כתובת:
שור 8
כתובת למכתבים:
אילת ת.ד. 2041, אילת
מיקוד:
8812001
טלפון:
08-6318187
פקס:
08-6316170
מנהל/ת:
תמר יצחקי חיים
מפקח/ת:
יצחק מרק גרינוולד
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית אילת
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
31
תלמידים:
140
בנים:
0
בנות:
140
כיתות:
6
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 1 0 34 34.0
ח 2 0 35 17.5
ט 1 0 25 25.0
י 1 0 18 18.0
יא 1 0 12 12.0
יב 1 0 16 16.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017