בית ספר אורט אפרידר רונסון אשקלון

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
דרום
רשות
אשקלון
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ז - יד
שלבי חינוך
חט"ב ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
רשת אורט
רפורמה
עוז לתמורה, אופק חדש
מנהל/ת
דבורה בוסקילה
חמישון טיפוח חט"ב
4
חמישון טיפוח חט"ע
4
עשירון טיפוח חט"ב
7
עשירון טיפוח חט"ע
7
אשכול למ"ס רשות
5
מורים בעלי תואר שני+
46.0%
חציון וותק הוראה
15.5 שנים
בחינוך טכנולוגי
70.2%
זכאות לתעודה טכנולוגית
96.7%
שילוב חינוך מיוחד
4.7%
הגשה לבגרות
כן

עובדי הוראה

29
מורים
97
מורות

תלמידים

687
בנים
660
בנות

תלמידים עולים

4.3%
עולים
95.7%
השאר

תלמידים מצטיינים ומחוננים

יסודי   חט"ב   חט"ע  

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

36,619,066 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

33,342,473 ₪
עלות שעות הוראה
33,272,473 ₪
עלות שכר - קורונה
70,000 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

3,276,593 ₪
שירותי היקף
1,908,209 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
116,227 ₪
חינוך מיוחד
173,261 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-36,821
רכישות חוזים והקצבות
973,830 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
141,887 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
713,866 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
27,028 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
27.2

מיצ"ב - הישגים לימודיים

אנגלית ח'

עברית ח'

מתמטיקה ח'

מדע וטכנולוגיה ח'

מיצ"ב - אקלים בית ספרי

יחסים בין באי בית הספר

יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים

יש לי יחסים קרובים וטובים עם רוב המורים שלי
ז-ט
52%
י-יא
59%
כשעצוב לי או כשרע לי, אני מרגיש נוח לדבר על זה עם מישהו מהמורים שלי
ז-ט
20%
י-יא
18%
לרוב המורים אכפת ממני וממה שקורה לי ולא רק בקשר ללימודים
ז-ט
45%
י-יא
38%
לרוב המורים חשוב מאד לדעת איך אני מרגיש בבית הספר ובכלל
ז-ט
40%
י-יא
37%

שותפות הורים בבית הספר

בית הספר מיידע את ההורים באופן שוטף על הנעשה בו
המורים
100%
י-יא
82%
להורים יש אוזן קשבת בבית הספר בכל שאלה, בעיה או תלונה שעולה
המורים
95%
י-יא
93%
הורי התלמידים נמצאים בקשר קבוע טלפוני, מייל, סמס וכד', עם המחנך כדי להתעדכן במצבו של הילד שלהם
המורים
85%
י-יא
85%
המורים בבית הספר מתייעצים עם ההורים כיצד כדאי לשפר את ההתקדמות הלימודית של הילד שלהם
המורים
76%
י-יא
46%

עבודה שיתופית של מורים בבית הספר

מורים בבית הספר מקפידים לשתף מורים עמיתים בידע שצברו בהשתלמויות
המורים
71%
י-יא
67%
פגישות הצוות מתועדות והסיכום מופץ לכלל המורים בצוות
המורים
90%
י-יא
83%
המורים בצוות המקצועי מתכננים את כלי ההערכה (מטלות, מבחנים) בעבודה שיתופית
המורים
90%
י-יא
88%
מורים בצוות המקצועי משתפים את עמיתיהם בתכניות או בכלים שפיתחו
המורים
75%
י-יא
85%
מנתחים יחד תשובות שגויות של תלמידים וחושבים כיצד לסייע להם
המורים
81%
י-יא
83%
מפתחים יחד חומרי הוראה-למידה
המורים
86%
י-יא
89%
משתפים זה את זה בלבטים ובקשיים בהוראה
המורים
90%
י-יא
89%
דנים יחד בתכנית העבודה הבית ספרית בתחום הדעת
המורים
100%
י-יא
91%

קליטה וליווי של עו"ה חדשים ובעלי תפקידים בבית הספר

בבית הספר קיים תהליך סדור ושיטתי של קליטת מורים חדשים
המורים
81%
י-יא
71%
בבית הספר קיים תהליך סדור ושיטתי של קליטת בעלי תפקידים חדשים
המורים
100%
י-יא
57%
בבית הספר מתקיים תהליך סדור ושיטתי של ליווי לבעלי תפקידים, למשל: לרכז שכבה, לרכז מקצוע וכו'
המורים
81%
י-יא
61%
הנהלת בית הספר מייחסת חשיבות רבה לקליטה מיטבית של מורים חדשים
המורים
95%
י-יא
81%
בבית הספר לכל מורה מתמחה או מורה חדש מוצמד חונך מלווה שהוכשר לתפקידו
המורים
89%
י-יא
78%

הוראה, למידה והערכה

התנהגות נאותה של תלמידים בכיתה

לעיתים רחוקות התלמידים עושים רעש ובלגן בכיתה ומפריעים ללמוד
ז-ט
19%
י-יא
27%
בכיתה שלי אין תלמידים שמתחצפים למורים
ז-ט
18%
י-יא
30%
התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד למורים
ז-ט
36%
י-יא
49%
המורים לא צריכים לחכות הרבה זמן בתחילת השיעור עד שהתלמידים מפסיקים להרעיש
ז-ט
25%
י-יא
32%

מאמצי בית הספר לעידוד תחושת המוגנות

כשיש מקרי אלימות בבית הספר המורים יודעים על כך
ז-ט
58%
י-יא
53%
בבית הספר עושים פעולות רבות כדי למנוע אלימות וכדי לטפל בה
ז-ט
50%
י-יא
42%
בהפסקות יש תמיד מורה או כמה מורים בחצר שתפקידם להשגיח שלא תהיה אלימות
ז-ט
66%
י-יא
41%

מעורבות באירועי אלימות

בחודש האחרון מישהו מהתלמידים דחף אותי
ז-ט
28%
י-יא
18%
בחודש האחרון קיבלתי מכה או בעיטה או אגרוף מתלמיד
ז-ט
14%
י-יא
7%
בחודש האחרון תלמיד השתמש בחפץ כדי לפגוע בי
ז-ט
2%
י-יא
4%
בחודש האחרון תלמיד נתן לי מכות חזקות
ז-ט
3%
י-יא
6%
בחודש האחרון תלמיד איים שיפגע בי בבית הספר או אחרי הלימודים
ז-ט
6%
י-יא
5%
בחודש האחרון תלמיד סחט ממני באיומים כסף, אוכל או דברי ערך
ז-ט
1%
י-יא
5%
בחודש האחרון תלמיד ניסה לשכנע אחרים לא לדבר איתי
ז-ט
9%
י-יא
6%
בחודש האחרון תלמיד הפיץ עליי שמועות לא נכונות כדי לפגוע בי
ז-ט
16%
י-יא
9%
בחודש האחרון הטילו עלי חרם
ז-ט
3%
י-יא
3%

קבלת הערכה ומשוב מקדמי למידה מהמורים

רוב המורים מקפידים לעדכן אותי על מצבי בלימודים
ז-ט
49%
י-יא
54%
רוב המורים מסבירים לכל תלמיד באופן אישי מה בדיוק עליו לעשות כדי להשתפר בלימודים
ז-ט
49%
י-יא
49%
כשתלמידים מתקשים להבין את החומר, רוב המורים מסבירים להם מה הם יכולים לעשות כדי להבין טוב יותר
ז-ט
61%
י-יא
52%
כשהמורים מחזירים לנו עבודה או מבחן, רובם כותבים ליד התשובות מה נכון ומה צריך לשפר
ז-ט
51%
י-יא
48%
כשתלמיד בכיתה לא מצליח במבחן או בעבודה, רוב המורים עוזרים לו להבין למה זה קרה
ז-ט
45%
י-יא
42%
רוב המורים מוודאים שהתלמידים מבינים את החומר הנלמד לפני שממשיכים לנושא הבא
ז-ט
55%
י-יא
41%

אסטרטגיות ללמידה עצמית

בזמן למידת חומר חדש אני מנסה לסדר אותו לעצמי באופן שיעזור לי ללמוד (למשל: כותב ראשי פרקים, מדגיש קטעים מרכזיים, כותב סיכומים וכו')
ז-ט
52%
י-יא
51%
אם אינני מבין חומר כלשהוא, אפנה למישהו לבקש סיוע (למשל: למורה, לתלמיד אחר וכו')
ז-ט
71%
י-יא
74%
אחרי שאני לומד חומר חדש אני בודק את עצמי: האם הבנתי את הרעיונות המרכזיים? אילו רעיונות לא הבנתי במידה מספקת ואני זקוק לחיזוק? וכו'
ז-ט
51%
י-יא
50%
פעמים רבות אני מנסה להרחיב את הידע שלי על נושאים שנלמדים בבית הספר (למשל: באמצעות קריאה בספרים, באמצעות חיפוש מידע באינטרנט וכו')
ז-ט
36%
י-יא
27%

מוגנות והתנהגות נאותה

פרקטיקות הוראה-למידה-הערכה

המורים בבית הספר מכוונים אותנו ללמוד בדרכים שונות כגון עבודות חקר, תצפיות ופרויקטים
ז-ט
50%
י-יא
43%
המורים בבית הספר מעריכים את העבודה שלנו לא רק על פי מבחנים אלא גם על פי מידע אחר
ז-ט
53%
י-יא
48%
המורים בבית הספר מעודדים אותנו להיות פעילים במהלך הלמידה, למשל לשאול שאלות ולהציג עבודות
ז-ט
55%
י-יא
43%
במהלך השיעורים המורים מקשרים את החומר הנלמד לנושאים נוספים למשל למקצועות אחרים
ז-ט
56%
י-יא
53%
רוב המורים מטילים עלינו משימות של עבודה משותפת עם תלמידים אחרים
ז-ט
55%
י-יא
54%
תלמידים בכיתתי עובדים על משימות שונות באופן עצמאי במסגרת השיעורים
ז-ט
38%
י-יא
33%

מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה

אני מרגיש סקרנות ועניין כלפי הדברים שאני לומד בבית הספר
ז-ט
35%
י-יא
31%
הדברים שמלמדים בבית הספר מקנים לי ידע רב וחשוב
ז-ט
57%
י-יא
40%
אני בטוח שאוכל להצליח בלימודים גם אם המשימות יהיו קשות
ז-ט
68%
י-יא
58%
הדברים שאני לומד בבית הספר עוזרים לי גם מחוץ לשעות הלימודים
ז-ט
42%
י-יא
30%
אני נהנה מהדברים שאני לומד בבית הספר
ז-ט
29%
י-יא
24%

תפיסת ההוראה כמעניינת וברורה

רוב המורים מסבירים באופן ברור את החומר שהם מלמדים
ז-ט
55%
י-יא
52%
רוב המורים שלי מלמדים באופן שגורם לי להבין את החומר
ז-ט
49%
י-יא
43%
רוב המורים שלי יודעים ללמד טוב
ז-ט
56%
י-יא
47%
רוב המורים מלמדים באופן מעניין המעורר חשק להקשיב להם וללמוד
ז-ט
29%
י-יא
25%
רוב המורים מלמדים באופן שמעודד אותי לחשוב על החומר ולהתעמק בו
ז-ט
32%
י-יא
21%

ניהול פיתוח הצוות החינוכי

מאז תחילת השנה הוצבו לך יעדי שיפור אישיים הנוגעים לתהליכי ההוראה
המורים
52%
י-יא
30%
מאז תחילת השנה נערכה תצפית על שיעור שהעברת, על ידי אחד (או יותר) מאנשי צוות בית הספר, לצורך שיפור ההוראה
המורים
48%
י-יא
21%
המנהל היה שותף בבניית תכנית ההתפתחות המקצועית שלך לשנה זו
המורים
50%
י-יא
31%

שביעות רצון מבית הספר

תחושה כללית חיובית כלפי בית הספר

אני אוהב להיות בבית הספר
ז-ט
45%
י-יא
53%
גם אילו הייתי יכול, לא הייתי עובר לבית ספר אחר
ז-ט
56%
י-יא
73%
טוב לי בבית הספר
ז-ט
59%
י-יא
65%

שביעות הרצון של המורים מבית הספר

אתה שבע רצון מעבודתך כמורה
המורים
100%
י-יא
86%
אתה לא חש שהתעייפת מעבודת ההוראה
המורים
71%
י-יא
63%
אתה לא חש שמוטל עלייך עומס עבודה כבד מדי
המורים
29%
י-יא
26%
אתה שבע רצון מהתנהלות בית הספר
המורים
90%
י-יא
67%
בבית הספר עושים פעולות רבות כדי שלתלמידים יהיה נעים לשהות בו
המורים
95%
י-יא
83%
בבית הספר עושים פעולות רבות כדי שלמורים יהיה נעים לשהות בו
המורים
90%
י-יא
81%
בבית הספר משתדלים ליצור תנאים שיאפשרו לי להצליח בעבודתי
המורים
86%
י-יא
74%

חינוך חברתי ערכי

מאמצי בית הספר לקידום סובלנות כלפי האחר והשונה

בבית הספר מעודדים אותנו לגלות סובלנות כלפי האחר והשונה (למשל, דוברי שפה אחרת, בעלי מוגבלויות, משתייכים לדת אחרת וכו')
ז-ט
64%
י-יא
58%
התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד כלפי האחר והשונה
ז-ט
60%
י-יא
62%
המורים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד כלפי האחר והשונה
ז-ט
79%
י-יא
81%
צוות בית הספר עושה מאמצים כדי לשתף את כל התלמידים בפעילויות, ללא הבדלי מוצא, דת, מוגבלות וכו' (למשל מוודאים שכולם יוזמנו לאירועים חברתיים)
ז-ט
78%
י-יא
77%
כל התלמידים בבית הספר שלנו משתלבים בחברה באופן מלא ללא הבדלי מוצא, דת, מוגבלות וכו'
ז-ט
67%
י-יא
69%

מאמצי בית הספר לעידוד למעורבות חברתית ואזרחית

בבית הספר מעודדים תלמידים לגלות מנהיגות (למשל: להתנדב למועצת תלמידים, ליזום פרויקטים של שיפור בית ספרי ועוד)
ז-ט
68%
י-יא
61%
בבית הספר מעודדים את התלמידים להיות חברים בתנועות נוער
ז-ט
63%
י-יא
55%
בית הספר מעודד אותי לקחת חלק פעיל בחיים האזרחיים (כמו להתעניין בנושאים אקטואליים שעל סדר היום הציבורי בקהילה ובמדינה וכו')
ז-ט
43%
י-יא
47%
בית הספר מעודד אותי לעזור בפעילות התנדבותית למען הקהילה
ז-ט
57%
י-יא
64%
בית הספר מעודד אותי לקחת חלק במסגרות למעורבות חברתית (כמו מועצת תלמידים, חונכות וכד')
ז-ט
55%
י-יא
55%