בית ספר אהבת ציון, ירושלים

  כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
יא - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
23
כיתות:
2
תלמידים בכיתה:
11.5
שנת הקמה:
2022
רשות:
ירושלים
  פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
הרב וינוגרד 14
כתובת למכתבים:
הרב וינוגרד 14, ירושלים
טלפון:
02-6562387
מנהל/ת:
שמואל משה גולדברג
מפקח/ת:
יהושע גרבר
  פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
המרכז החינוכי תורני אהבת ציון
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
  כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
23
בנים:
23
בנות:
0
כיתות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
יא 1 11 0 11.0
יב 1 12 0 12.0
עדכון אחרון: 7.9.2023, נתוני כיתות: 31.8.2023, נתוני מורים: 20.12.2017