בית ספר אום טובא תיכון בנים, ירושלים

  כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יא
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
116
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
29.0
שנת הקמה:
2022
רשות:
ירושלים
  פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
אל-סידר 13
כתובת למכתבים:
אל-סידר 13, ירושלים
מיקוד:
9703624
טלפון:
02-6296629
מנהל/ת:
ניבין עאבדין
מפקח/ת:
רנה ח'לף
  פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
עוז לתמורה מתאריך:
1.9.2022
עדכון אחרון: 7.9.2023, נתוני כיתות: 31.8.2023, נתוני מורים: 20.12.2017