כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
264
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
22.0
שנת הקמה:
2015
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
בית חנינא החדשה
כתובת למכתבים:
ת.ד. 662, ירושלים
מיקוד:
9100601
טלפון:
02-6296629
טלפון נוסף:
02-5850508
פקס:
02-5850508
מנהל/ת:
האני סנדוקה
מפקח/ת:
מוחמד כנעאני
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
32
תלמידים:
264
בנים:
228
בנות:
36
כיתות:
12
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 3 51 15 22.0
י 3 54 21 25.0
יא 4 71 0 17.8
יב 2 52 0 26.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017