כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יד
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
שנת הקמה:
2014
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
מיכל 7
כתובת למכתבים:
מיכל 7, ירושלים
מיקוד:
9736507
טלפון:
02-5402131
מנהל/ת:
חנניה אזולאי
מפקח/ת:
בניהו טבילה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
מכון ברנקו וייס
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2015
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017