כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
7
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
7.0
שנת הקמה:
2011
רשות:
אופקים
פרטי קשר
יישוב:
אופקים
כתובת:
שכ בנה ביתך 222
כתובת למכתבים:
שכ בנה ביתך ת.ד. 343, אופקים
מיקוד:
8751301
טלפון:
08-9961299
פקס:
08-9925402
מנהל/ת:
דוד שק
מפקח/ת:
בניהו טבילה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
משכן התלמוד
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
7
בנים:
7
בנות:
0
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
י 1 7 0 7.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017