בית ספר אולפנא טל תחיה פסגות

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
מטה בנימין
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ז - יב
שלבי חינוך
חט"ב ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
מ. אזורית מטה בנימין
רפורמה
אופק חדש ,ללא עוז לתמורה
מנהל/ת
מוריה עלמה ישראל
אשכול למ"ס רשות
5
מורים בעלי תואר שני+
41.2%
חציון וותק הוראה
8 שנים
בחינוך טכנולוגי
0.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
1.9%

עובדי הוראה

0
מורים
17
מורות

תלמידים

0
בנים
160
בנות

תלמידים עולים

0.6%
עולים
99.4%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

2,660,785 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

2,248,897 ₪
עלות שעות הוראה
2,223,647 ₪
עלות שכר - קורונה
25,250 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

411,888 ₪
שירותי היקף
350,930 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
13,085 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-1,000
רכישות חוזים והקצבות
10,436 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
38,437 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
432,850 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
16,232 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
26.7