בית ספר אולפנת בית אל

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
ירושלים
רשות
בית אל
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
ממלכתי דתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ז - י
שלבי חינוך
חט"ב ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
מ. מקומית בית אל
רפורמה
עוז לתמורה, אופק חדש
מנהל/ת
פנינה רותם
אשכול למ"ס רשות
3
מורים בעלי תואר שני+
52.0%
חציון וותק הוראה
24 שנים
בחינוך טכנולוגי
0.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
2.3%

עובדי הוראה

0
מורים
25
מורות

תלמידים

0
בנים
176
בנות

תלמידים עולים

1.1%
עולים
98.9%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

4,410,354 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

3,927,679 ₪
עלות שעות הוראה
3,912,679 ₪
עלות שכר - קורונה
15,000 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

482,675 ₪
שירותי היקף
372,416 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
18,550 ₪
חינוך מיוחד
1,500 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-600
רכישות חוזים והקצבות
50,440 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
40,369 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
725,831 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
24,744 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
29.3