בית ספר אולפנת רננה ירושלים

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
מנח"י
רשות
ירושלים
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
ממלכתי דתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ז - יב
שלבי חינוך
חט"ב ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
עירית ירושלים
רפורמה
אופק חדש ,ללא עוז לתמורה
מנהל/ת
אשכול למ"ס רשות
3
מורים בעלי תואר שני+
33.3%
חציון וותק הוראה
5 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
0%

עובדי הוראה

0
מורים
9
מורות

תלמידים

0
בנים
24
בנות

תלמידים עולים

4.2%
עולים
95.8%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

874,721 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

795,106 ₪
עלות שעות הוראה
786,356 ₪
עלות שכר - קורונה
8,750 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

79,615 ₪
שירותי היקף
56,745 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
2,837 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
0
רכישות חוזים והקצבות
1,464 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
18,569 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
847,403 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
35,308 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
24.0