בית ספר אלקימה ירושלים

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
מנח"י
רשות
ירושלים
מגזר
ערבי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ז - יב
שלבי חינוך
חט"ב ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
עירית ירושלים
רפורמה
עוז לתמורה, אופק חדש
מנהל/ת
אמל עאמר
חמישון טיפוח חט"ב
5
חמישון טיפוח חט"ע
5
עשירון טיפוח חט"ב
10
עשירון טיפוח חט"ע
10
אשכול למ"ס רשות
3
מורים בעלי תואר שני+
36.5%
חציון וותק הוראה
7 שנים
בחינוך טכנולוגי
0.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
6.7%
הגשה לבגרות
לא

עובדי הוראה

30
מורים
33
מורות

תלמידים

609
בנים
0
בנות

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

15,259,787 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

12,441,591 ₪
עלות שעות הוראה
12,425,216 ₪
עלות שכר - קורונה
16,375 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

2,818,196 ₪
שירותי היקף
1,334,667 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
60,338 ₪
חינוך מיוחד
219,645 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-3,570
רכישות חוזים והקצבות
1,110,378 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
96,738 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
605,867 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
24,871 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
27.3