כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
943
כיתות:
34
תלמידים בכיתה:
27.7
שנת הקמה:
2010
רשות:
לקיה
פרטי קשר
יישוב:
לקיה
כתובת:
שכ 15
כתובת למכתבים:
ת.ד. 730, לקיה
מיקוד:
8499100
טלפון:
08-6345120
טלפון נוסף:
08-6995601
פקס:
08-6345180
מנהל/ת:
עבדאללה אלצאנע
מפקח/ת:
סאלם אלקרינאוי
יישוב:
לקיה
כתובת:
שכ 15
כתובת למכתבים:
ת.ד. 669, באר שבע
מיקוד:
8410501
טלפון:
08-6345120
פקס:
08-6345180
מנהל/ת:
מוסא אלצאנע
מפקח/ת:
סאלם אלקרינאוי
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. מקומית לקיה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2015
כמויות ומספרים
מורים:
87
תלמידים:
943
בנים:
426
בנות:
517
כיתות:
34
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 6 75 101 29.3
ח 6 95 84 29.8
ט 6 71 101 28.7
י 4 40 59 24.8
יא 6 88 91 29.8
יב 6 57 81 23.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017