כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
1,303
כיתות:
45
תלמידים בכיתה:
29.0
שנת הקמה:
2002
רשות:
רהט
פרטי קשר
יישוב:
רהט
כתובת:
אלנחל 34
כתובת למכתבים:
רהט ת.ד. 543, רהט
מיקוד:
8535708
מנהל/ת:
באסם אלקרינאוי
מפקח/ת:
עלי אלקרינאוי
יישוב:
רהט
כתובת:
אלנחל 34
כתובת למכתבים:
רהט ת.ד. 543, רהט
מיקוד:
8535708
טלפון:
08-9917701
פקס:
08-9917714
מנהל/ת:
סעיד אלקרינאוי
מפקח/ת:
עלי אלקרינאוי
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית רהט
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
משכל גבולי ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
112
תלמידים:
1,303
בנים:
655
בנות:
648
כיתות:
43
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 9 149 116 29.4
ח 7 126 99 32.1
ט 9 110 121 25.7
י 7 91 114 29.3
יא 7 101 106 29.6
יב 6 78 92 28.3
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017