כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
943
כיתות:
36
תלמידים בכיתה:
26.2
שנת הקמה:
2003
רשות:
ערערה בנגב
פרטי קשר
יישוב:
ערערה-בנגב
כתובת:
שכ 8
כתובת למכתבים:
ת.ד. 2390, באר שבע
מיקוד:
8412315
טלפון:
08-6224540
מנהל/ת:
חליל אלמחדי
מפקח/ת:
סאלם אלקרינאוי
יישוב:
ערערה-בנגב
כתובת:
שכ 8
כתובת למכתבים:
ת.ד. 2390, באר שבע
מיקוד:
8412315
טלפון:
08-9973834
פקס:
08-9979623
מנהל/ת:
אברהים אבו גויעד
מפקח/ת:
סאלם אלקרינאוי
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
המכללה הארצית - סכנין בע"מ
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2015
כיתות חינוך מיוחד:
משכל גבולי ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
85
תלמידים:
943
בנים:
477
בנות:
466
כיתות:
35
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 6 102 84 31.0
ח 7 103 94 28.1
ט 5 59 74 26.6
י 6 68 67 22.5
יא 6 72 76 24.7
יב 6 73 71 24.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017