כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
970
כיתות:
40
תלמידים בכיתה:
24.3
שנת הקמה:
1991
רשות:
ערערה בנגב
פרטי קשר
יישוב:
ערערה-בנגב
כתובת:
ערערה-בנגב
כתובת למכתבים:
באר שבע ת.ד. 160, באר שבע
מיקוד:
8410101
טלפון:
08-9956055
פקס:
08-9952978
מנהל/ת:
יוסף טורה
מפקח/ת:
סאלם אלקרינאוי
יישוב:
ערערה-בנגב
כתובת:
שכ 1 1
כתובת למכתבים:
באר שבע ת.ד. 160, באר שבע
מיקוד:
8410101
טלפון:
08-9956055
פקס:
08-9952978
מנהל/ת:
שאדי אבו עראר
מפקח/ת:
סאלם אלקרינאוי
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
רשת תיכוני טומשין בע"מ
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות בשמיעה/חרשות
כמויות ומספרים
מורים:
96
תלמידים:
970
בנים:
407
בנות:
563
כיתות:
38
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 7 97 94 27.3
ח 6 70 91 26.8
ט 7 57 86 20.4
י 6 53 88 23.5
יא 6 45 92 22.8
יב 8 85 112 24.6
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017