בית ספר "אמיר" ע"ש ג'אק אמיר דימונה

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
דרום
רשות
דימונה
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ו
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
כן
מוטב
עירית דימונה
רפורמה
אופק חדש
אשכול למ"ס רשות
4
מורים בעלי תואר שני+
29.4%
חציון וותק הוראה
5 שנים
שילוב חינוך מיוחד
2.6%
כתובת
דימונה, דימונה
טלפון
08-6666666
מנהל/ת
ליאת אמויאל
מפקח/ת
דניאלה עמר

עובדי הוראה

1
מורים
16
מורות

תלמידים

64
בנים
52
בנות

תלמידים עולים

1.7%
עולים
98.3%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

3,010,445 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

2,371,549 ₪
עלות שעות הוראה
2,346,549 ₪
עלות שכר - קורונה
25,000 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

638,896 ₪
שירותי היקף
227,635 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
9,633 ₪
חינוך מיוחד
5,760 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-68,989
רכישות חוזים והקצבות
430,088 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
34,769 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
655,706 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
25,437 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
23.2