כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
115
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
14.4
שנת הקמה:
2021
רשות:
דימונה
פרטי קשר
יישוב:
דימונה
כתובת:
דימונה
כתובת למכתבים:
דימונה, דימונה
טלפון:
08-6666666
מנהל/ת:
ליאת אמויאל
מפקח/ת:
דניאלה עמר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית דימונה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2021
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
11
תלמידים:
115
בנים:
63
בנות:
52
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 36 32 22.7
ב 1 9 4 13.0
ג 1 18 16 34.0
ד 1 0 0 0.0
ה 1 0 0 0.0
ו 1 0 0 0.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017