כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
909
כיתות:
37
תלמידים בכיתה:
24.6
שנת הקמה:
2003
רשות:
אשדוד
פרטי קשר
יישוב:
אשדוד
כתובת:
נחל שניר 1
כתובת למכתבים:
ת.ד. 14411, אשדוד
מיקוד:
7704202
טלפון:
08-8671065
טלפון נוסף:
08-8670044
פקס:
08-8671064
מנהל/ת:
מרדכי מוטי קרמר
מפקח/ת:
אליהו אדרי
יישוב:
אשדוד
כתובת:
נחל שניר 1
כתובת למכתבים:
ת.ד. 14411, אשדוד
מיקוד:
7704202
טלפון:
08-8671064
טלפון נוסף:
08-8675958
פקס:
08-8671065
מנהל/ת:
מרדכי ארבל
מפקח/ת:
אליהו אדרי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
נשי "אמית"
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2012
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
100
תלמידים:
909
בנים:
584
בנות:
325
כיתות:
33
כיתות מיוחדות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 7 116 66 26.0
ח 5 91 40 26.2
ט 6 105 47 25.3
י 6 95 57 25.3
יא 6 93 57 25.0
יב 7 84 58 20.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017