כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
1,094
כיתות:
36
תלמידים בכיתה:
30.4
שנת הקמה:
2000
רשות:
קרית גת
פרטי קשר
יישוב:
קרית גת
כתובת:
ככר המעפיל 1
כתובת למכתבים:
ת.ד. 1004, קרית גת
מיקוד:
8210902
טלפון:
08-6888476
טלפון נוסף:
08-6811550
פקס:
08-6888475
אתר אינטרנט:
meir.ort.org.il
מפקח/ת:
דליה כנען
יישוב:
קרית גת
כתובת:
ככר המעפיל 1
כתובת למכתבים:
ת.ד. 1004, קרית גת
מיקוד:
8210902
טלפון:
08-6888476
טלפון נוסף:
08-6811550
פקס:
08-6888475
אתר אינטרנט:
meir.ort.org.il
מנהל/ת:
רחל שולמרק
מפקח/ת:
דליה כנען
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
רשת אורט
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כמויות ומספרים
מורים:
104
תלמידים:
1,094
בנים:
547
בנות:
547
כיתות:
36
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 6 87 103 31.7
ח 6 93 100 32.2
ט 6 90 86 29.3
י 6 104 74 29.7
יא 6 97 85 30.3
יב 6 76 99 29.2
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017