כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
548
כיתות:
23
תלמידים בכיתה:
23.8
שנת הקמה:
1995
רשות:
אשקלון
פרטי קשר
יישוב:
אשקלון
כתובת:
עגנון ש"י
כתובת למכתבים:
אשקלון ת.ד. 7200, אשקלון
מיקוד:
7817002
טלפון:
08-6767607
פקס:
08-6767605
מנהל/ת:
מרדכי ורהפטיג
מפקח/ת:
מרדכי וקנין
יישוב:
אשקלון
כתובת:
עגנון ש"י
כתובת למכתבים:
אשקלון ת.ד. 7200, אשקלון
מיקוד:
7817002
טלפון:
08-6767607
פקס:
08-6767605
מנהל/ת:
ינון בן דוד
מפקח/ת:
מרדכי וקנין
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
"צביה" תיכון תורנית לבנות
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2015
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
72
תלמידים:
548
בנים:
0
בנות:
548
כיתות:
19
כיתות מיוחדות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 4 0 81 20.3
ח 4 0 110 27.5
ט 4 0 84 21.0
י 4 0 92 23.0
יא 3 0 86 28.7
יב 4 0 95 23.8
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017