כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
428
כיתות:
15
תלמידים בכיתה:
28.5
שנת הקמה:
1994
רשות:
קרית גת
פרטי קשר
יישוב:
קרית גת
כתובת:
גאון הירדן 1
כתובת למכתבים:
ת.ד. 89, קרית גת
מיקוד:
8210002
טלפון:
08-6816173
טלפון נוסף:
08-6600124
פקס:
08-6812966
אתר אינטרנט:
portal.k12.il
מנהל/ת:
אהרן עטיה
מפקח/ת:
דליה כנען
יישוב:
קרית גת
כתובת:
גאון הירדן 1
כתובת למכתבים:
ת.ד. 89, קרית גת
מיקוד:
8210002
טלפון:
08-6816173
טלפון נוסף:
08-6600124
פקס:
08-6812966
אתר אינטרנט:
portal.k12.il
מנהל/ת:
אילנה גז-ביק
מפקח/ת:
דליה כנען
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
רשת אורט
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כמויות ומספרים
מורים:
50
תלמידים:
428
בנים:
208
בנות:
220
כיתות:
15
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 3 35 41 25.3
ח 2 28 35 31.5
ט 2 29 31 30.0
י 3 46 42 29.3
יא 2 37 26 31.5
יב 3 33 45 26.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017