כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
86
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
21.5
שנת הקמה:
1991
רשות:
אשדוד
פרטי קשר
יישוב:
אשדוד
כתובת:
הרקפת 14
כתובת למכתבים:
אשדוד ת.ד. 3079, אשדוד
מיקוד:
7713002
טלפון:
08-8558436
פקס:
08-8558435
מנהל/ת:
אברהם דולינגר
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
קרית חינוך לבנים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
86
בנים:
86
בנות:
0
כיתות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 13 0 13.0
י 1 20 0 20.0
יא 1 27 0 27.0
יב 1 26 0 26.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017