כללי
סוג:
יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
111
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
6.9
שנת הקמה:
1975
רשות:
אילת
פרטי קשר
יישוב:
אילת
כתובת:
חטיבת הנגב 33
כתובת למכתבים:
סמ עופרים, אילת
מיקוד:
8801200
טלפון:
08-6377390
פקס:
08-6317291
מנהל/ת:
תומר גולדפרב
מפקח/ת:
פאני ארזי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית אילת
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
מוגבלות בינונית מורכבת
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
50
תלמידים:
111
בנים:
77
בנות:
34
כיתות מיוחדות:
16
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 7 1 8.0
ב 2 11 4 7.5
ג 2 11 2 6.5
ו 2 10 5 7.5
ח 1 5 2 7.0
י 2 13 1 7.0
יא 2 6 7 6.5
יב 4 14 12 6.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017